Diagnóza

Vytvorila som menší prehľad najčastejšími diagnózami, s ktorými sa stretávam. Na konci každého textu sú aj obrázky daného problému. (obrázky sa zobrazia po kliknutí na “Zobraziť autentické obrázky diagnózy“)

Ako rozpoznať bradavicu a kurie oko? Určite nejde o rovnaký prejav na koži. Laici si ich často mýlia a veľmi často ich považujú za to isté.
 
Rozlíšiť ich od seba musí pedikér alebo podológ. Rozdiel je pre pedikéra zásadný. Bradavice v pedikúre neodstraňujeme. Presná diagnostika, liečba a odstránenie patrí do rúk lekára – dermatológa.
 
Bradavice spôsobuje jediný vírus, ktorý má viacero kmeňov. Rôzne kmene HPV (humanpapillomavirus) sú zodpovedné za vznik rôznych typov bradavíc. Jednou zo skupín sú plantárne bradavice na nohách. Plantárna bradavica na rozdiel od kurieho oka nemá jadro, má nepravidelný okraj a je akoby vpadnutá. Pri ich pozornejšom prezretí uvidíme v strede malé čierne bodky – zrazené krvné cievky, ktorými sú bradavice vyživované. K prenosu infekcie dochádza pri kontakte s poranenou bradavicou alebo priamym kontaktom šliapnutím vo vlhkom prostredí, kde predtým šliapol infikovaný človek. Bradavice najľahšie prenikajú do mokrej kože, preto najinfekčnejšími priestormi sú plavárne, kúpaliská, sauny. Výskyt bradavíc úzko súvisí s imunitným systémom. Bradavice je vhodné odstrániť, čo najskôr, kým sa korene nerozrastú do hlbších vrstiev kože.
 
Ako sa mám chrániť pred bradavicami?
Ak už máte bradavicu, je dôležité, aby ste dodržiavali zásady prevencie prenosu infekcie:
 • Používajte iba vlastný uterák a pri bazénoch vhodnú obuv.
 • Najideálnejšie je, ak nepôjdete do verejných bazénov.
 • Ak ste si už aj v minulosti bradavicu vyliečili, mali by ste po návšteve kúpalísk, spŕch či sáun vždy použiť na chodidlá špeciálny virusinaktivačný sprej a dodržiavať zásady hygieny.
 • To zabráni opätovnému uhniezdeniu sa vírusu bradavice, keďže tento typ ochorenia sa veľmi často vracia.
 

Kurie oko (clavus)

Kurie oko vzniká pri sústavnom, dlhotrvajúcom tlaku, ktorý pôsobí oproti pevnému podkladu na miestach, kde sa pod kožným povrchom nachádza kosť. V koži vzniká ostro ohraničené okrúhle ložisko stvrdnutej suchej kože (hyperkeratóza), veľkosti s priemerom asi 1 cm, žltej farby. Ide o kužeľovitý útvar, ktorý môže zasahovať až vonkajší, väzivový obal kosti, tzv. periost, kde sa nachádzajú cievy a nervy. Poškodenie tohto obalu je príčinou bolesti. Okolitá koža býva zapálená, tlak na kurie oko vyvoláva výraznú citlivosť, až bolestivosť. Typická tvorba kurieho oka je lokalizovaná na prstoch nôh, chodidlách pri nosení tesnej obuvi, alebo pri deformitách nôh.

Kurie oko postihuje najmä ľudí s ortopedickými problémami.

Často si ho môžeme pomýliť s bradavicou.

Nechtová protetika je náhrada nechtovej platničky protetickým materiálom. Pod pojmom nechtová protetika rozumieme obnovenie, opravu, náhradu, či doplnenie časti nechtovej platničky. Nechtová protetika sa využíva nielen z estetického hľadiska, ale hlavne zdravotného. Necht je citlivým orgánom, jeho úlohou je ochrana nechtového lôžka a hlbších vrstiev kože a jeho významnou úlohou je oporná funkcia pre prsty chodidla pri pružnosti výkroku.

Náhrada časti nechtovej platničky sa vykonáva výlučne protetickým materiálom, vyvinutým na tento účel.

Nechtovú protetiku robíme pri:

 • mechanickom poškodení (náraz, úraz)
 • chemickom poškodení ( agresívnou chemikáliou, čistiacimi prostriedkami)
 • fyzikálnom poškodení (chlad, teplo)
 • genetických poruchách
 • vnútorných ochoreniach organizmu (lupienka, onychorhexis – chorobné štiepenie nechtov, onychorschisis – chorobná lámavosť nechtov, alergické reakcie)

Zarastajúce nechty – Onychokryptóza
Onychocryptosis – zarastenie, alebo zmena tvaru nechtu , ku ktorej dochádza jednorázovo, alebo chronicky.

Jednorázové príčiny zarastania nechtov:
Zlým odstrihnutím nechtu, nesprávne zastrihnutie nechtovej platničky hlboko do valu, úraz ( zakopnutie, pád predmetu na nohu ), jednorazovo topánky /tenisky/nevhodná veľkosť ,alebo tvar.

Chronické príčiny zarastania nechtov :

 • každodenné nosenie nevhodnej obuvi / veľkosťou, alebo tvarom/
 • ľahký tlak pančuchy
 • zlé strihanie nechtov
 • vyschnutie substancie nechtu s postupujúcim vekom
 • poruchy látkovej výmeny
 • cukrovka
 • lupienka /psoriáza/ zasahujúca do nechtu
 • mykóza
 • príliš dlhá nechtová platnička 

Orthonyxia
Výraz orthonyxia pochádza z gréckeho slova orthos ( rovno, alebo správne ) a onyx ( necht ).

Ošetrenie tamponádou:
Ošetrenie zarasteného nechtu s ľahším stavom zápalu sa dá ošetriť tamponádou, ktorá je napustená chirurgickou dezinfekciou. Takouto tamponádou  sa vypodloží zarastajúca časť nechtu na uvoľnenie tlaku nechtu na postihnuté miesto.

Ošetrenie šponami:
Šponu môžeme nazvať aj strojčekom na nechty, ktorý má funkciu vyrovnávať nechty.

Ide o ošetrenie, ktoré sa prevádza nasadením špôn z kovového drôtu, alebo aplikácia plastovej špony. Cieľom techniky orthonyxie, teda opravy nechtov je vrátiť do pôvodného stavu tvar nechtu a nechtového lôžka u zdeformovaných, vyklenutých, alebo zrolovaných nechtov pomocou pôsobenia páky.

Ross Fraser – špona vyrobená z dentálneho drôtu, ktorá je šitá na mieru. Uchytenie špony je pod nechtom z jednej i druhej strany , čo zabezpečí správny ťah špony, ako aj aktiváciu nechtu do vyrovnávacej fázy.

IMKOR špona  plastová elastická špona s pamäťou pre opravu deformácií nechtu, a to pomocou jemno-elastických síl, ktoré dlhodobo pôsobia v protismere deformácie. Táto špona sa ihneď po aplikovaní na zarastajúci alebo zdeformovaný necht vyrovnáva do pôvodného tvaru, čím vytvára sústavný ťah na vrastené okraje nechtu. Zároveň, tento ťah spôsobuje odľahčenie tlaku na nechtový val a zbaví tak postihnutého bolesti. V situáciách, kedy sa necht roluje smerom dovnútra, je možné pôsobením tejto špony zmenšiť zaoblenie nechtu, ako aj nechtového lôžka a necht sa tak postupne vyrovnáva.